Smysl života

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Starý Plzenec 1945

Co říkali Američané

NEDĚLE 6. KVĚTNA

První setkání s americkými tanky:

- Máme velmi dlouhou cestu za sebou, jednu z nejdelších z celého tažení. Jsme dosti unaveni. Tak srdečného uvítání se nám nikde nedostalo, jako v Čechách.

- Kde že jsou hlášeny německé tanky a skupina SS? - Ne, mapu nemáme, nebyli jsme připraveni na cestu do Plzně. - Sežeňte automobilovou mapu a ukažte, kde jsou Němci.

- Tedy tanky tady a SS tady. - Že to musíme vzít postupně? Ne, to vyřídíme najednou. Děkuji vám. O. K.

   Pondělí 7. května - odpoledne. Uvítání na náměstí, proslov Colonela Gindera:

- Drazí přátelé, já a moji vojáci jsme šťastni, že jsme přišli do vašeho města. Vaše vlast je v srdci každého Američana. Bojovali jsme na různých frontách a jsme rádi, že jsme dojeli až k vám. Děkuji za vaše milé přivítání a pohoštění, kterým nás uctíváte. Nazdar!


7. KVĚTNA

Večírek v Lidovém domě:

- Od listopadu minulého roku, kdy jsme vstoupili na německou půdu, vidíme kolem sebe opět po prvé přátelské tváře. Rok jsme netančili a neradovali se s lidem, který nás upřímně vítal.

- O tom, že naše divise vstoupí na čsl. půdu, bylo rozhodnuto až v poslední chvíli. Přišli jsme bez tlumočníků a bez řádné průpravy. Vzdor tomu, byl náš postup u vás rychlejší a snažší než jinde, i když terén v pohraničí je jedním z nejobtížnějších, jímž jsme prošli. Již na německé straně se k nám připojili čeští vojáci, kteří nás vedli. Velmi dobře nás vedli a informovali o stanovištích německého vojska. Spolupráce byla účinnější, než na př. se skupinami odboje ve Francii. Vaši lidé měli nejen nadšení, ale i odborné znalosti. Nebýti jejich pomoci, nepřišli jsme do Plzně včas.

- Pro nás je válka skončena. Nás čeká ještě Japonsko. Bude to ještě tvrdý oříšek. Japonci se nebojí smrti, smrt pro ně znamená jen převtělení do jiné bytosti.

- Chápeme, že byste raději viděli, kdybychom ujížděli dále na pomoc ku Praze. Jsme velmi předsunutou jednotkou, nemůžeme se bez rozkazu pouštět dále. Buďte ujištěni, že Praze pomoc přijde z naší či ruské strany. Neorganisované, ojedinělé akce nemají vyhlídek na úspěch.


Z TANEČNÍHO VEČÍRKU

Colonel: Jsem zvyklý se svými vojáky bojovat až do konce a proto s nimi vydržím i tančit až do konce.

Důstojník: Byli bychom radši, kdyby Colonel s námi netančil - mohli bychom více pít. On to však nemá rád.

- Slečno, vy se mně velmi líbíte, jsem do vás zamilován. Jste krásná, štíhlá, veselá, dobře tančíte a ráda se smějete. Jste elegantní a vtipná - jedním slovem - jste jako Američanka.

- Nevím, co vám mám napsat do památníku. Nemohu přece napsat, co si myslím.

- Velice se nám u vás líbí. Váš lid se svou demokratičností se nejvíce podobá nám, Američanům. Prošli jsme Filipinami, Čínou, Afrikou, Belgií, Francií, Německem. Na Starý Plzenec nezapomenene.

- Vaše dívky se nám velmi líbí. Velmi dobře se s nimi bavíme. Jsou však nepřístupné a nedostali jsme se u nich daleko. Hodně se o tom už u divise hovoří, vzpomínku, na rozdíl mezi vašimi děvčaty a Angličankami, Belgičankami a Francouzkami, si přinese každý domů.

- Jste šťastný a zdravý národ.

 

PŘI JÍZDĚ ZŘÍCENINAMI PLZNĚ

- To nic není. Nelze to porovnat se stavem německých měst. Ta jsou rozmetaná úplně. Náš postup do Československa zdržoval poněkud ohled na vaše města. Ukázal-li se v německém městě odpor, tak jsme město nejdříve srovnali se zemí - důkladně a bez pardonu blok za blokem - a pak bez odporu prošli. U vás jsme postupně čistili a dobývali jednotlivé domy a proto jsou vaše města poměrně zachovalá i tam, kde Němci kladli odpor. Bombardování Škodovky a nádraží snad bylo válečnou nutností. Jako frontový voják to nemohu posoudit.

 

V ZAJATECKÉM TÁBOŘE V PIVOVAŘE

- Držíme se přesně mezinárodních úmluv a nemůžeme jinak, i když cítíme, že je to nespravedlivé a že si toho Němci nezaslouží. Dostávají jednu třetinu našich dávek. Ruský důstojník mi vyprávěl, že i u nich se zajatci mají lépe než možná jeho žena v zázemí, zpustošeném Němci. Jsme civilisované národy a nesmíme dělat stejné chyby, jako oni.

- Že s nimi zacházíme příliš jemně? Sám jsem viděl v Belgii jednoho SS jak malého chlapce vzal za nohy a jedním máchnutím mu rozbil hlavu o zeď. - Co jsme s ním udělali? To nemohu říci. Ujišťuji vás, že už nežije.

 

ROZHOVOR Z ČERVNA 1945

- Takový bílý chléb a hojnost všeho, jako u nás, budete míti za krátkou dobu. Vidíme, že vaši lidé rychle chápou práce. Je to zcela jiné, než jsme viděli na př. ve Francii a v Belgii, kde mají válku již delší dobu za sebou. Československo bude jednou z prvních zemí, jež se vzpamatuje a přejde k mírovému blahobytu.