Smysl života

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Chvilka soukromé poezie

"Ty víš "

Víš, že struny mojí kytary

otevřely tvůj smysl se inspirovat.

Nikdys neviděla irský měsíc,

jeho život, jeho národy.

Obyčejně přicházela do mého pokoje,

ale já už nechtěl poslouchat ty podělaný slova

o hloubce a posledním soudu.

Co tvoje tělo? Co tvoje oči?

Co tvoje zatracený duše, který neumím spatřit na obloze?

Toť pouze láska ...   láska, kterou nemůžeš vidět.

Tvé srdce se zamilovává do hmyzu

Víš ...   nejsem volný.

Chci s tebou letět okolo vesmíru,

nesnášet peníze, lidi i tohle místo.

Jsi ale pouhou mlhou v mém mozku,

...   jsi malé zvířátko

    ...   ocelový vlak

        ...   Ty víš                                                 

                                        M.Š. 2007

 

"You know "

You know that strings in my guitar

opened your sence of inspiration.

You never seen the irish moon

his life, his nations.

She usually came in my room

but i wouldn´t like to listen to fucking words about

deep and doom.

What about your body? What about your eyes?

What about your fucking souls which i can´t see in sky?

Thatś only love ...    love that you can not see.

Your heart is falling in love with the insect.

You know ...     I am not free.

I want to fly with you around the space,

hate money, people and this place.

But you are only fog in my brain,

...   you are little animal,

    ...  iron train,

       ...   you know

 

Věnováno osobě, která rozbíjí srdce

a dává životu nový rozměr ...

                        ... napořád

                                         M.Š. 2007


Praha tramvaj 23

Zas po čase jedu drahou

opuštím Tě noční Prahou

z okénka snad mávat snahou

bouchám se do hlavy dlahou.

Proč jsem si jen začal s Vahou?!

Pod postelí - pod podlahou

musím Tě zas vidět nahou ...          AMEN                     

                                        M.Š. 2007

 

Zas a zase

Tvůj obraz mi chodbou mizí

jak zrnění z televizí

Míchám barvu ve Tvém hlase

s jarní rosou na terase

          a dělám to zas a zase

Škoda žes mi nenabídla

svoje vlasy místo jídla

tak jak andělova křídla

upletená z vůně mýdla

          a dělám to zas a zase

S lišejníkem na kamenu

vyhráváte první cenu

připisuji k Tvému věnu

svoji slzu - mořskou pěnu

          a dělám to zas a zase

Se starým autem taxikáře

zajedu ti do polštáře

obrys usměvavé tváře

založím si do herbáře

          a dělám to zas a zase

Chci se blížit k Tvému pasu

jako k plátku ananasu

a tak skláním svoji hlavu

k Tvému meči na popravu

          a děláš to zas a zase ...

                                        M.Š. 2007

 

Věčný mír Fr. Pištory

Stejně tak, jako  slunce otáčí se na večer ke mě zády,

           tak i já se k němu zády otáčím.

Stejně tak, jako měsíc v úplňku probouzí mne ze spánku,

           tak i já probouzím měsíc, když jsem v úplňku.

Stejně tak, jako kalná voda moje čisté tělo špiní,

           tak i já čirou vodu špiním svým tělem.

Stejně tak, jako pravda snaží se mi lhát do očí,

           tak i já pravdu pravdě zalhávám.

A tak nevím, nevím, čím vyhrávám, čím prohrávám,

jedno je však jisté - pokaždé, jako člověk,

sám sobě nahrávám.

                                        M.Š. + Václav Vlach 1998

 

Nápoj zapomnění

Připrav kotel, smíchej saze,

přidej plíseň na podlaze,

poté oheň rozdmíchej - lektvar nouze namíchej:

Utvoř z žalu pevnou hmotu

bílou kočku, černou botu

nech podusit žabí střeva,

která našla lehká děva

ponořena ve psí moči,

kilo jater, vraní oči - při úplňku sušené,

slzy v páře dušené, zrozeny jenž byly z strachu,

hrobníkův zub, pytel hrachu - vyklíčený v krvi pannen,

prst vojáka, který raněn

krutou smrtí zemřel v poli,

lžičku cukru s lžičkou soli,

při tom hadí páteř hlaď,

třikrát volej ztrať se ztrať,

vše pak podlij kolomazí,

přidej druhý zbytek sazí,

míchej ostrým šípem kuše,

zavař vzduchem rybí duše,

potom polož kotel na zem,

nech tři roky přejít mrazem,

až červená v rudou změní - pak máš NÁPOJ ZAPOMNĚNÍ.

                                        M.Š. 2000 - nápoj zapomnění revival